Sociale werken

Zoals elke Lionsclub, voert ook Lionsclub De Panne - Westkust de internationale Lions slogan "We serve" hoog in het vaandel. We verzamelen, door een drietal acties, jaarlijks de nodige fondsen om zowel lokaal in onze regio, alsook nationaal en internationaal, projecten te ondersteunen die als doel hebben de levenskwaliteit te verbeteren van mensen die het absoluut nodig hebben en waar de maatschappij vaak tekort schiet.

Havenzate

Havenzate, ons core-project

Een ondersteuningscentrum voor opvang en begeleiding van volwassen personen met een handicap, opgericht door leden van onze club in de jaren '70. Havenzate biedt verschillende woonvormen aan met individuele en groepsbegeleiding.

Meer info over Havenzate
Sociale werken

Lions Bad festival

Vele clubs uit Lions District 112A (West- en Oost-Vlaanderen), waaronder onze club bieden logistieke en financiële ondersteuning aan BAD Festival.
Lions is dan ook de hoofdpartner van dit festival.

lionsbadfestival.be
Sociale werken

Villa Rozerood

Villa Rozerood is een respijteenheid aan zee voor zwaar zorgbehoevende kinderen met zekerheid van zorg en verzorging op maat.
Villa Rozerood kan rekenen op onze financiële steun.

villarozerood.com
Sociale werken

Special Olympics

Lions België heeft samen met Special Olympics een gezondheidsprogramma opgezet en jaarlijks ondersteunen ze dit zowel financieel als met talrijke vrijwilligers.

Meer over het Healthy Athletes Program