Havenzate vzw

Havenzate vzw is een ondersteuningscentrum voor de opvang en begeleiding van volwassen personen met een mentale beperking, erkend binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Havenzate biedt verschillende woonvormen aan met individuele en groepsbegeleiding, dagondersteuning, vrije tijdsbeleving en logistieke ondersteuning.

Woonondersteuning

Wat de woonondersteuning betreft, biedt Havenzate op de eerste plaats residentieel wonen: in het hoofdgebouw wonen de cliënten die nood hebben aan permanente ondersteuning en zorg op alle vlakken van het dagelijks leven. In de huisjes in de tuin verblijven de bewoners die een iets zelfstandiger wonen aankunnen, doch altijd beroep kunnen doen op de begeleiders.
Inclusief wonen: in de huisjes in de stad en in huurwoningen. Deze cliënten krijgen op regelmatige basis begeleiding vanuit het ondersteuningscentrum.

Activiteiten

Veel van onze cliënten werken in het regulier beschermd circuit. Voor die personen die reeds op pensioen zijn, of deeltijds werkloos zijn, organiseren wij intern dagactiviteiten in de verschillende ateliers, bijvoorbeeld, bloemschikken, kaarsen, papier, houtbewerking, vorming enz...
Deze producten worden verkocht op de markt of in onze shop. Sommige mensen werken in een gewoon tewerkstellingsmilieu, onder onze begeleiding: "Care @ Work".

Op avondmomenten en in het weekend of tijdens de verlofperioden bieden wij kookactiviteiten of sportactiviteiten aan of maken wij uitstappen.

RTH

Verder is er het aanbod Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, zogenaamde RTH, waarbij de personen geen goedkeuring voor nodig hebben. Dit kan bestaan uit individuele begeleiding, dagopvang en verblijf.

Tevens biedt Havenzate een logistieke service aan. Bv: maaltijden, dieetmaaltijden, onderhoud woning of appartement, administratieve ondersteuning etc...

Dagelijkse leiding en raad van bestuur

Momenteel begeleidt Havenzate 70 cliënten met de hulp van 50 personeelsleden onder leiding van directeur Pascal De Ceuleners.

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende lions leden: Lieven Dehaene, Paul De Fraeye, Etienne Verdegem en Luc Decramer. De Algemene Vergadering telt nog 3 lionsleden en vertegenwoordigers van diverse service clubs uit de regio.

Herkomst van het woord Havenzate

Een samenstelling van enerzijds "Have & anderzijds Zate". Have betekent bezit, goed. In het Oudhoogduits heeft men het werkwoord "haben", Zate betekent een plaats waar in getij-water een schip kan worden drooggezet en bescherming vond.
Zate betekent ook een ondergrond waarop een constructie kan gebouwd worden. In zijn geheel betekent Havenzate een versterkte hoeve, een grote boerderij, een riddergoed.
In een religieuze context krijgt het de betekenis van de "tuin van eden". Alle medewerkers, samen met de directie en het bestuur zorgen ervoor dat Havenzate een "paradijs" is voor zijn cliënten!

Meer info op havenzate.be