Reglement

 • De maximale handicap is 36
 • Je dient aangesloten te zijn bij de Koninklijke Belgische Golf Federatie en te beschikken over een geldige federatiekaart
 • De wedstrijd is gezien de spelformule non-qualifying
 • Iedere speler houdt zich aan de golfregels en de etiquette.
 • Traag spel vermijden, probeer de flight voor je te volgen en na eventueel oponthoud sneller te spelen om de achterstand goed te maken.
 • De inschrijving is pas geldig na betaling van de inschrijvingsprijs; bij het behalen van het maximum aantal deelnemers geldt de datum van betaling als eerste inschrijving.
 • Bij overtal wordt uw inschrijving teruggestort.
 • Voor de beste teams zijn er ook individuele prijzen
  • 1 prijs voor de beste brut score
  • Categorie 1 (totaal handicap van het team max. 40); 3 net prijzen
  • Categorie 2 (totaal handicap van het team max. 72); 3 net prijzen
  • Speciale prijzen: nearest to the pin, longest drive.. Deze prijzen worden toegekend volgens de klassieke principes bij golfwedstrijden. Er wordt met aandrang gevraagd om je naam niet voor deze prijs te vermelden indien je niet op de prijsuitreiking aanwezig zal zijn.
 • Dresscode: Tijdens de weedstrijd moeten de kledij voorschriften van Koksijde Golf ter Hille gerespecteerd worden. Tijdens de prijsuitreiking is smart casual gewenst.
 • Bij discussies omtrent uitslag of prijzen wordt de beslissing door de leden van het organiserend comité genomen met meerderheid van stemmen, zonder dat beroep mogelijk is.
 • Iedere deelnemer aanvaardt door inschrijving voor dit evenement om het reglement en alle andere afspraken en voorschriften na te leven.